top of page
IMG_0560.jpg

Om oss

Sølmongården drives i dag av meg, Natalie Bøe på 29 år og med meg har jeg min datter Olivia som er født desember 2021. Hun bærer stolt navnet til sin tipp oldemor som drev gården her i mange år, og jeg håper vi sammen kan føre gården videre. Den har vært i min slekt i 15 generasjoner, og med meg på laget har jeg også han som eiger gården, min gamleonkel som fungerer som både mentor, dyrepasser og alt annet en skulle trenge hjelp med på en gård. 

Jeg har en Bachelor i Internasjonal Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, og er snart ferdig med Agronomutdanning ved Gjermundnes Vgs. Dette håper jeg kommer godt med videre når jeg nå satser for fullt på gårdsdrift. 

Om oss: Our Farm
bottom of page